Pravila

Sudoku se igra na mreži koja se sastoji od 9x9 polja podeljenih u 9 redova (postavljenih horizontalno) i 9 kolona (postavljenih vertikalno), koje su grupisane u kvadrate dimenzija 3x3.

Svaki red, kolona i kvadrat (svaki sa po 9 polja) moraju biti popunjeni brojevima od 1 do 9 bez ponavljanja brojeva u redu, koloni ili kvadratu.

 

Na početku igre, u neka od polja u mreži su unesene cifre. Cilj je popuniti sve prazne kvadrate ciframa od 1 do 9. Što više cifara sadrži sudoku mreža kada počinjete igru, utoliko je sudoku slagalica lakša. Teže sudoku slagalice imaju samo nekoliko popunjenih brojeva na početku, a najteže slagalice imaju samo 17 brojeva.

Postoji samo jedan uslov – svaki red, svaka kolona i svaki od malih kvadrata dimanzija 3x3 nakon završetka popunjavanja treba da sadrži sve cifre od 1 do 9. Pri tome, svaka od cifara može biti sadržana samo jedanput u datom redu, koloni ili kvadratu.

 

Unutar reda, kolone ili kvadrata mreže, svaka cifra mora biti sadržana tačno 1 put.


✓Pravilno

✗Nepravilno

Na internetu možete pronaći i pročitati mnogo toga o tehnikama rešavanja sudokua. Ovde nećemo navesti sve tehnike za rešavanje sudoku mreža već ćemo Vam samo dati početne smernice. U procesu rešavanja, svako može odrediti tehnike pomoću kojih želi da reši sudoku, a svako ko želi može da pregleda tehnike koje smo objasnili u našoj kolonešem odeljku sa člancima.

Ne ponavljajte brojeve

Kao što možete videti u gornjem levom kvadratu (okruženo plavim) već ima 7 od 9 popunjenih polja. Jedini brojevi koji nedostaju u ovom kvadratu su 5 i 6. Ako pogledamo koji brojevi nedostaju u odgovarajućem kvadratu, redu ili koloni, možemo upotrebiti proces eliminacije i dedukcije kako bismo saznali koje brojeve treba da unesemo u prazna polja.

Na primer, u gornjem levom kvadratu, znamo da treba da dodamo 5 i 6 da bismo završili kvadrat, ali ne možemo da odredimo gde bi koji broj trebalo da se nalazi posle provere susednih redova i kolona. To znači da ćemo morati da zanemarimo gornji levi kvadrat i pokušamo da popunimo drugi deo mreže.

 

Ne pokušavajte da nagađate

Sudoku je igra bazirana na logici, tako da ne treba da pokušavate da nagađate. Ako ne znate koji broj da unesete u dato polje, nastavite da pregledate ostale delove mreže dok ne vidite mogućnost da unesete broj. Ne pokušavajte da žurite – sudoku se oslanja na strpljenje, inspiraciju i prepoznavanje obrazaca, a ne na sreću i nagađanje.

Koristite proces eliminacije

Šta znači koristiti „proces eliminacije” dok igrate Sudoku? Evo primera. U Sudoku mreži (prikazano ispod), u krajnjoj levoj vertikalnoj koloni (okružena plavom bojom), nedostaje samo nekoliko brojeva: 1, 5 i 6.

Jedan od načina da utvrdite koji broj treba da unesete u koju kolonu je korišćenje „procesa eliminacije” tako što ćete proveriti koji drugi brojevi su već uključeni u svaki kvadrat – pošto u svakom kvadratu, redu ili koloni ne sme biti duplih brojeva.

U ovom slučaju možemo brzo primetiti da se broj 1 pojavljuje u gornjem levom kvadratu i gornjem srednjem kvadratu (brojevi zaokruženi crvenom bojom). To znači da postoji samo jedno mesto gde možemo da unesemo 1 – u kvadrat označen zelenom bojom. Na taj način funkcioniše proces eliminacije u Sudoku-u – gledate koja su mesta slobodna, koji brojevi nedostaju, a potom dedukcijom, koja se bazira na poziciji brojeva u mreži, otkrivate koji broj se gde treba uneti.

Pravila Sudoku-a uglavnom nisu složena, ali igra ima beskrajne varijante sa milionima različitih kombinacija i velikom raznolikošću u pogledu nivoa težine. Sve ovo se, međutim, zasniva na jednostavnim principima koji koriste brojeve od 1 do 9, popunjavanjem praznih polja, logičkim razmišljanjem, bez ponavljanja brojeva u kvadratu, redu ili koloni.