Правила

Судоку се игра на мрежи која се састоји од 9x9 поља подељених у 9 редова (постављених хоризонтално) и 9 колона (постављених вертикално), које су груписане у квадрате димензија 3x3.

Сваки ред, колона и квадрат (сваки са по 9 поља) морају бити попуњени бројевима од 1 до 9 без понављања бројева у реду, колони или квадрату.

 

На почетку игре, у нека од поља у мрежи су унесене цифре. Циљ је попунити све празне квадрате цифрама од 1 до 9. Што више цифара садржи судоку мрежа када почињете игру, утолико је судоку слагалица лакша. Теже судоку слагалице имају само неколико попуњених бројева на почетку, а најтеже слагалице имају само 17 бројева.

Постоји само један услов – сваки ред, свака колона и сваки од малих квадрата диманзија 3x3 након завршетка попуњавања треба да садржи све цифре од 1 до 9. При томе, свака од цифара може бити садржана само једанпут у датом реду, колони или квадрату.

 

Унутар реда, колоне или квадрата мреже, свака цифра мора бити садржана тачно 1 пут.


✓Правилно

✗Неправилно

На интернету можете пронаћи и прочитати много тога о техникама решавања судокуа. Овде нећемо навести све технике за решавање судоку мрежа већ ћемо Вам само дати почетне смернице. У процесу решавања, свако може одредити технике помоћу којих жели да реши судоку, а свако ко жели може да прегледа технике које смо објаснили у нашој колонешем одељку са чланцима.

Не понављајте бројеве

Као што можете видети у горњем левом квадрату (окружено плавим) већ има 7 од 9 попуњених поља. Једини бројеви који недостају у овом квадрату су 5 и 6. Ако погледамо који бројеви недостају у одговарајућем квадрату, реду или колони, можемо употребити процес елиминације и дедукције како бисмо сазнали које бројеве треба да унесемо у празна поља.

На пример, у горњем левом квадрату, знамо да треба да додамо 5 и 6 да бисмо завршили квадрат, али не можемо да одредимо где би који број требало да се налази после провере суседних редова и колона. То значи да ћемо морати да занемаримо горњи леви квадрат и покушамо да попунимо други део мреже.

 

Не покушавајте да нагађате

Судоку је игра базирана на логици, тако да не треба да покушавате да нагађате. Ако не знате који број да унесете у дато поље, наставите да прегледате остале делове мреже док не видите могућност да унесете број. Не покушавајте да журите – судоку се ослања на стрпљење, инспирацију и препознавање образаца, а не на срећу и нагађање.

Користите процес елиминације

Шта значи користити „процес елиминације” док играте Судоку? Ево примера. У Судоку мрежи (приказано испод), у крајњој левој вертикалној колони (окружена плавом бојом), недостаје само неколико бројева: 1, 5 и 6.

Један од начина да утврдите који број треба да унесете у коју колону је коришћење „процеса елиминације” тако што ћете проверити који други бројеви су већ укључени у сваки квадрат – пошто у сваком квадрату, реду или колони не сме бити дуплих бројева.

У овом случају можемо брзо приметити да се број 1 појављује у горњем левом квадрату и горњем средњем квадрату (бројеви заокружени црвеном бојом). То значи да постоји само једно место где можемо да унесемо 1 – у квадрат означен зеленом бојом. На тај начин функционише процес елиминације у Судоку-у – гледате која су места слободна, који бројеви недостају, а потом дедукцијом, која се базира на позицији бројева у мрежи, откривате који број се где треба унети.

Правила Судоку-а углавном нису сложена, али игра има бескрајне варијанте са милионима различитих комбинација и великом разноликошћу у погледу нивоа тежине. Све ово се, међутим, заснива на једноставним принципима који користе бројеве од 1 до 9, попуњавањем празних поља, логичким размишљањем, без понављања бројева у квадрату, реду или колони.