Sudoku za štampanje

Ako više volite da rešavate Sudoku slagalice na dobri, staromodni način, na papiru, ovo je pravo mesto za Vas. Ovde imate mogućnost da izaberete težinu koju želite i odštampate generisane sudoku slagalice na komadu papira. Ovo takođe može biti korisno ako sudoku slagalice želite da imate na raspolaganju kada ste na putu ili u slučajevima kada nemate pristup računaru i internetu.